[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Skemaerne er blevet kortere, og der er færre afkrydsnings- og tekstfelter. Samtidig er skemaer og papirer gennemskrevet. Ved at forenkle bedømmelsesdelen er der nu afsat mere tid til at lave udviklingskontrakter.

Som noget nyt kan bedømmelser efter udsendelse i internationale missioner gennemføres i hjemkomstperioden. Og det er ikke længere et krav at menigt personel skal have en bedømmelse - i stedet skal de have en personudtalelse. Der er heller ikke krav om regelmæssigt at bedømme civile mellemledere, men man kan vælge at gøre det efter ønsker og behov lokalt i myndighederne. Bedømmelser skal kun udarbejdes hvert fjerde år med mindre, der er andre anledninger som fx stillings- eller chefskifte.