[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarets Hovedredaktion

Af de værnepligtige som mødte i det første halvår 2012 var 1.797 mænd og 311 kvinder. Altså næsten 15% kvinder. Andelen af kvinder på augustindkaldelsen er forsigtig vurderet på godt 20 %. I 2010 og 2011 har andelen af kvinder på værnepligtslignende vilkår ligget på ca. 10 %.
I flere år har ventetiden på at aftjene værnepligt været mellem 12 og 18 måneder. Men en ny ordning som trådte i kraft ved årsskiftet gav forsvaret mulighed for at lade op til 25% særligt motiverede og egnede værnepligtige springe køen over og kun have en ventetid på 6 måneder.  De særligt motiverede og egnede er defineret i tre grupper: kvinder, mænd i særligt god fysisk form, samt unge der søger en uddannelsesplads i forsvaret mhp. et længerevarende uddannelsesforløb end blot værnepligten.

Ifølge chefen for Forsvarets Rekruttering, oberstløjtnant Frank Mathiassen, har den nye ordning øget antallet af kvindelige værnepligtige særligt i 2012, fordi der er overlap mellem den gamle ordning og den nye ordning. Fra 2013 forventer Frank Mathiassen, at forholdene normaliseres, og andelen af kvinder igen kommer til at ligge på ca. 12 %.

- Vi håber med den nye ordning, at der er flere kvinder der vil finde det attraktivt at prøve kræfter med livet som værnepligtig i 4 måneder og efterfølgende søge videre og få en uddannelse og et job i forsvaret. Forsvaret har mange spændende jobs at tilbyde også til kvinder, og det er ærgerligt, hvis en lang ventetid skal betyde, at de vælger forsvaret fra. Derfor har vi fra i år indført denne ordning, hvor kvinderne kan komme hurtigt ind på værnepligtslignende vilkår. Forsvaret ønsker at øge mangfoldigheden generelt, og flere kvinder også i de militære jobs kan bidrage positivt hertil.
Det årlige antal værnepligtige i forsvaret er fra 2012 på ca. 5.000, hvoraf kvinder forventes at udgøre ca. 17 %.