[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech Forsvarets Hovedredaktion

Repræsentationsjagt og personalejagter er historie i forsvaret. Hvis man ikke er direkte ansat til naturforvaltning eller midlertidig udpeget til at regulere vildt, må man ikke længere deltage i jagt på forsvarets arealer. Direktivet træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Derfor er denne uges bukkejagt på forsvarets arealer aflyst. Fremover vil nogle af forsvarets 28.500 hektarer naturarealer, sv.t. Langeland, blive udlejet til private.

Forsvaret vil stadig have ansvar for at opretholde fornuftig jagt- og vildtforvaltning og dermed have ansatte til opgaven. Antallet af ansatte skal dog sænkes. Det er derfor Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes opgave at sikre, at antallet af ansatte, der arbejder med jagt og regulering af vildt, begrænses mest muligt. Der vil således for hver garnision maksimalt være 3 personer, der har jagt/regulering som en pålagt arbejdsopgave, og dette kan kun forekomme på eget garnisionssted.
Sikkerheden på flyvestationer skal fortsat opretholdes, og det kan pålægges et begrænset antal medarbejdere at gennemføre regulering af vildt.

Forsvaret har hidtil stillet arealerne til rådighed for bl.a. nyjægere, men fremover vil forsvaret kun stille naturarealer til rådighed for Naturstyrelsen, som vil kunne afholde og invitere til nyjægerjagter. Det er et tilbud om introduktion til jagt i praksis til nye jægere med nyt jagttegn. Derudover vil forsvaret kunne udleje jagt.
Ifølge Skovridder Ole Noe fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste forventes den fulde handlingsplan for naturforvaltningen i forsvaret, at blive godkendt af forsvarsministeriet til efteråret.