[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech Forsvarets Hovedredaktion

Khani har været med til at udvikle den nye fagplan, som afghanske soldater fremover vil blive undervist efter i Combat Medic. 

– Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at køre, og hvordan de tager imod det, siger oversergent Khani.

Det er dog ikke kun elevernes præstationer der er på spil. Det er første gang der afsluttes et kursus efter de nye planer. Fagplanen anvendes nu af mange Nato-trænere i hele Afghanistan, og Khani fortsætter:

– Nu kører amerikanerne efter de her fagplaner, briterne kører efter de her fagplaner, og vi kører efter dem. De er lige blevet godkendt i hele Afghanistan, så det bliver sendt ud, så de afghanske instruktører kommer til at bruge dem. Vi arbejder lige nu på at få oversat dem til dari, så vi også kan hjælpe på det område.De afghanske myndigheder skal godkende planen som en grundlæggende del af sanitetsuddannelsen i den afghanske hær.

Khani taler selv dari, og har derfor særlige forudsætninger for at udvikle en fagplan, der tager hensyn til afghanernes behov. Planen er skræddersyet til den afghanske hær, og umiddelbart ser den ud til at virke. I første gruppe består alle, og det er langt bedre end det sidste hold kursister.

– De kan forstå det, og de kan anvende det. Dette hold udmærker sig ved at forstå alt, hvad vi har lært dem, fortæller den amerikanske korporal og mentor Delgardo.

-Fagplanerne er udviklet ud fra amerikanernes og briternes og vore egne erfaringer på området. På den måde er planen blevet ensartet uanset hvilken nation, der underviser, siger Khani.

De afghanske kursister kommer lige fra rekrutuddannelsen, og som Combat Medics kan de se frem til en højere løn, end almindelige afghanske soldater kan oppebære. Kurset er derfor meget populært inden for den afghanske hær. Alle de afghanske instruktører er nye, men tolken Moneer har været med både på det tidligere og det nuværende kursus.

– På de tidligere kurser har vi ikke haft en fyldestgørende plan, men på dette kursus har vi et instruktionsprogram. Vi har et program, som oversergent Khani har lavet, og det er rigtig godt, siger Moneer.

Dagen sluttede med stor succes for både Khani og hans elever.

– Det er gået langt over forventning - vi har haft 10 igennem og 10 har bestået. Der er nogle småting, som vi retter og vejleder løbende med traumer osv. Det har de fået rigtig godt styr på.

Khani er ikke mindst glad for, at den dårligste elev ikke bare er bestået, men også klarede sig godt.

Se video her

Fagplanen i Combat Medics indeholder overordnet:
Fase1: Under rekrutuddannelsen modtager de afghanske soldater undervisning i hygiejne, grundlæggende anatomi og småskrammer. Det er en forkortet udgave af den danske førstehjælpsuddannelse.

Fase2: Man tager udgangspunkt i TSE (Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand) mhp. feltarbejde. Traumer – standsning af blødning – frie luftveje etc., klargøring til evakuering/transport. Hvad vil det sige at gå på en opgave, hvor pludselig hændelse indtræffer med sårede. 

Fase 3: Klinikarbejde. Kursus i grundlæggende klinikarbejde. Erkende tegn på sygdom – farver, temperatur, smerter etc.  Temperaturmåling, blodtryk, medicinering for simple ting som hovedpine, hverdagen i en afghansk klinik, ambulancetransport mm.

I 3. fase er indlagt en opfølgningsuge, hvor kursisterne får mulighed for at repetere og få opdateret evt. mangler med fokus på traumebehandling. Dette modul er indlagt for at sikre, at den enkelte soldat har disse grundlæggende færdigheder helt present inden evt. udsendelse på opgave.