[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Hasse Resenbro Forsvarets Hovedredaktion

I sommeren 2010 vedtog den daværende regering en spareplan for forsvaret, som blandt andet betød at Danmark udtrådte af NATO’s Allied Ground Surveillance-projekt (AGS), der er et overvågnings- og opklaringssystem bestående af ubemandede fly – kaldet droner – der giver præcise oplysninger om bevægelser på landjorden.

Før NATO-topmødet i Chicago besluttede partierne bag forsvarsforliget, at Danmark nu genindtræder i anskaffelsesfasen af NATO’s Alliance Ground Surveillance-projekt. Hvordan og hvornår beslutningen omsættes til handling arbejdes der i øjeblikket på i Forsvarsministeriet og i Forsvarskommandoen.

Danmarks genindtræden i AGS-projektet finansieres af forsvarets mindreforbrug i 2011 og får ingen konsekvenser for de materielanskaffelser, der allerede er besluttet i forbindelse med Forsvarsforliget.