[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thomas Jerichow, Forsvarets hovedredaktion

Aftalerne er hjørnesten i de kommende års samarbejde mellem Danmark og Rwanda. Danmark forpligter sig til at støtte med uddannelse, rådgivning og finansiering af Rwandas nye hurtige reaktionsstyrke (Rapid Deployment Capabillity).

Den rwandiske styrke skal bestå af en bataljonskampgruppe (ca. 1500 mand) og være i beredskab til udsendelse i regionale konflikter i Afrika som en del af African Union´s (AU) samlede fredsindsats. Styrken bliver placeret i byen Gako 50 km syd for hovedstaden Kigali. Blandt de danske bidrag er finansieringen af styrkens nye hovedkvartersbygning og mobile telt-hovedkvarter.- De nye aftaler åbner for en mere aktiv dansk indsats i Østafrika. Hvor vi tidligere havde to mand i Østafrika får vi nu 6 - 8 mand. Dermed kan vi bedre opfange behov og støtte de lokale tiltag for at håndtere regionale konflikter mere effektivt, fortæller generalmajor Kurt Mosgaard, der på Forsvarsministeriets vegne underskrev aftalerne for Danmark sammen med en repræsentant for Udenrigsministeriet.

Den første af to danske officerer og en befalingsmand skal være på plads i Rwanda allerede efter sommerferien. De to sidste ankommer efter jul. Ud over de fast udsendte vil der også blive tale om en række korttidsudsendelser, f.eks. i forbindelse med øvelser og gennemførelse af kurser. Den rwandiske reaktionsstyrke forventes at være operativ i 2014. Derefter skal den være i beredskab i regionen. 

Samtidig med indsatsen i Rwanda fortsætter den danske indsats i Kenya, hvor Danmark støtter EASF-styrken (East African Stand By Force) og den kenyanske flåde i kampen mod pirater. Tre danske officerer ankommer i løbet af efteråret og fortsætter flere danske samarbejdsprojekter med kenyanerne og EASF. Forsvaret har støttet kapacitetsopbygning i Afrika siden 2004.

Pengene til det øgede engagement i Afrika kommer fra den såkaldte Freds- og Stabiliseringsfond. Et væsentligt udbytte bliver endvidere de erfaringer, som involverede medarbejdere og myndigheder vil opbygge i forhold til fredsbevarende operationer, Afrika, FN og samarbejdet med andre myndigheder og organisationer.