[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Søværnets Operative Kommando

Udstyr, værktøj og andet grej står højt på den kenyanske kystbevogtnings ønskeliste. Derfor var der smil hos både ledelse og personel, da orlogskaptajn John Ærø Hansen, Søværnets Operative Kommando, på Danmarks vegne overrakte to containere, indrettet som værksteder, til Kenyas kystbevogtning. I forvejen har Danmark doneret specialværktøj og reservedele, foruden et fire uger langt kursus i Spanien for femten af kystbevogtningens teknikere. På kurset, der blev afviklet hos leverandøren af skibsmotorer til den kenyanske flåde, fik teknikerne undervisning i vedligehold og reparation af skibsmotorerne.

Om Kenyas behov for støtte siger John Ærø Hansen:

- Kenya har flådeskibe, der under de rette betingelser vil kunne operere på havet i længere tid ad gangen. Men kenyanerne mangler reservedele til løbende vedligehold af skibene. Hvis for eksempel en skibsmotor ikke med jævne mellemrum får skiftet oliefilter, ender det med, at skibet en dag ikke kan sejle.

Samarbejdet mellem Danmark og Kenya har yderligere resulteret i, at Danmark har doneret en prøvestand, som bruges til at afprøve skibsmotorer, når de har været på værksted.

Blandt de østafrikanske stater er Kenya stat, der er længst fremme med at etablere egen kystbevogtning.