[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af hensyn til hastigheden i opstillingen af styrken samt behovet for personel, der er erfarne og kender området, vil FN overflytte personel fra blandt andet FN-missionen ”UNTSO” (United Nations Truce Supervision Organization), der opererer i Syrien, Jordan, Israel/Jerusalem og Libanon.

Danmark giver FN mulighed for at overflytte dansk personel fra UNTSO til Syrien. Forsvaret arbejder endvidere videre med at identificere op til 10 officerer i dansk forsvar til indsættelse i Syrien eller til afløsning i UNTSO. Det samlede antal danske militære observatører i Mellemøsten ventes at blive 20 personer.

FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 14. april 2012 enstemmigt en resolution, hvorved det blev besluttet at sende en fortrop på 30 ubevæbnede FN-observatører til Syrien for at overvåge ophøret af volden. Udsendelse af FN-observatørmission betinges af et fortsat ophør af væbnet kamp og udsendelse af yderligere observatører kræver fornyet beslutning i Sikkerhedsrådet. Forsvaret håber gennem udsendelsen af de danske militære observatører at kunne bidrage til en fredelig udvikling i Syrien.