[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Endnu en patruljebase i Patrol Base Line er nu overtaget af den afghanske hær. Torsdag den 29. december forlod de sidste danske soldater fra Charlie-kompagniet patruljebase Bridzar.

- Det er endnu et positivt skridt i retning mod afghansk ansvar for sikkerheden. Fra at vi hidtil har ledet sikkerhedsoperationer med støtte fra afghanske sikkerhedsstyrker, bevæger vi os nu ind en periode, hvor vi støtter afghansk ledede sikkerhedsoperationer.

Alt sammen i bestræbelserne på at vores afghanske samarbejdspartnere i 2014 kan håndtere sikkerhedsopgaverne selv, siger oberst Ken Knudsen, chef for Den Danske Kampgruppe.   

Der var smil hele vejen rundt, da kontrakten om overdragelsen af patruljebaserne Shia Agha og Bridzar blev skrevet under. Fra venstre oberst Hamayoun fra ANA, major Michael Aakjær og major Jesper Møller-Pedersen begge fra Den Danske Kampgruppe.

Bridzar har hidtil – sammen med patruljebase Clifton – været hjemsted for det danske Charlie-kompagni. Kompagniet vil være til stede i området nogle få uger endnu, men nu udelukkende i patruljebase Clifton. I slutningen af januar bliver denne patruljebase overdraget til britiske styrker, inden Charlie-kompagniet kan begynde rejsen hjem til Danmark.

På hold 13, der overtager opgaven i februar, vil Charlie-kompagniet blive afløst af en dansk kapacitetsopbygningsenhed. Den skal hjælpe afghanerne med deres uddannelse af nye soldater og befalingsmænd.

I sidste måned overtog den afghanske hær patruljebase Shir Agha, der ligger mellem Patrol Base Line og Gereshk, fra Den Danske Kampgruppes Bravo-kompagni.