[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Når danske militære politifolk holder møde med deres partnere på et politi check point i Gereshk, er de ikke alene. De har en sektion sikrings- og eskortesoldater med. Deres opgave er at passe på de danske mentorer, så de kan arbejde i trygge rammer.

Det danske kontingent i Helmand råder over 70 soldater, som hovedsagelig bruger deres tid på at sikre de andre, når de arbejder. Selvom sikkerheden er blevet bedre, så er der stadig en væsentlig trussel, når man arbejder uden for lejrene.
 
- Sikkerhedssituationen er stadigvæk forholdsvis ustabil. Den er blevet bedre, men det kræver stadigvæk, at vi har masser af sikring med når vi er ude. Desværre er det nødvendigt for, at de kan løse deres opgaver, siger Carsten, oversergent, sektionsfører, sikring og eskorte militærpolitiet, mentor, ISAF hold 14.Ved den danske kapacitetsopbygningsenhed arbejder danske mentorer hver dag tæt sammen med afghanerne i en afghansk lejr. Under arbejdet er de altid overvåget af en dansk eller amerikansk sikringsenhed. De arbejder to og to, hvor den ene koncentrerer sig om mentorarbejdet, og den anden fokuserer på at passe på underviserne. Sikringsfolkene beskytter folkene mod insiderangreb.
Der har dog til dato aldrig været et insiderangreb på det regionale træningscenter i Helmand. Den type angreb i resten af Afghanistan skyldes personlige uoverensstemmelser og kulturelle misforståelser, og danskerne er godt uddannede i kulturel forståelse.

Se indslag Fra Afghanistan: De passer på de andre.