[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion

Morten Aagaard er kadet på Hærens Officersskole på holdet Anker 1, og han vil gerne bidrage til, at der kommer øget fokus på mænds helbred

- Vi barberede os i går og lader så overskægget gro hele november måned. Nogle har endda været hos en af Københavns rigtige barbersaloner og fået en ægte ’hot towel barbering’. Vi gør det for at være med til at bringe fokus på mænds helbred og i særdeleshed prostatakræft. Vi er 23 på holdet, og næsten alle deltager. Der er også andre på skolen, der lader deres overskæg gro af samme grund. Det kan give anledning til spørgsmål og samtaler omkring emnet og dermed skabe en øget bevidsthed, siger Morten Aagaard.

Der er ligeså mange mænd som får kræft som der er kvinder, men mænd klarer sygdommen dårligere. 44 mænd får hver dag konstateret kræft i Danmark.Et kendt overskæg i forsvaret ejes af oberst Lars Møller i Forsvarskommandoen. Lars Møller vil med glæde dedikere sit overskæg til ’Movember’ måneds kampagne for øget fokus på mænds helbred.

- Jeg anlagde mit overskæg som sergent i Militærpolitiet i 1974. Jeg havde fortvivlet forsøgt at få fuldskæg, men det udviklede sig til noget der minder om en vejrudsigt, pletvis glat, så det var ingen succes. Men det viste sig, at jeg kunne få et ægte D'Artagnan musketerskæg, og jeg syntes selv, at det var lidt sejt. Jeg vidste ikke dengang, at der faktisk er en militær tradition for, at specielt officerer anlagde overskæg eller fuldskæg. Den militære mode ændrede sig, og omkring 1. verdenskrig var det primært overskæg, de anlagde. Det var sådan, at tyske snigskytter gerne udpegede engelske officerer på deres overskæg for, de vidste, at de menige ikke måtte have overskæg, og så blev de skudt. Der findes mange måder at dyrke et overskæg på, og et af de mere kuriøse råd til god skægvækst er at smøre duemøg på overlæben. Den er jeg dog aldrig selv hoppet på. Jeg ville helt klart gerne anlægge et overskæg i forbindelse med kampagnen for øget fokus på mænds helbred, hvis jeg ikke havde et i forvejen, siger Lars Møller.

Gardehusarregimentets 1. kompagni V. bataljon har indlagt kampagnen i øvelseslisten. Øvelseslisten er et styringsredskab til opgaver for blandt andet menige og sergenter.

- Vi opfordrer på den måde alle til at bakke op om ’Movember’. Det går den rigtige vej, omend nogle af de unge har vanskeligt ved overhovedet at få skæg, men det vigtige her er, at de forstår at ved at lave en sjov og let event, som at gro et overskæg, kan man skabe fokus på et alvorligt problem og dermed udbrede opmærksomheden på mænds helbred generelt, siger kompagnichef kaptajn Ronni Bothmann.

Fakta
Siden 2004 har Movember Fundation charity kørt Movember-events for at gøre opmærksom på og rejse penge til bekæmpelse af mænds helbredsproblemer, blandt andet prostatakræft.