[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Vickie Lind

Vejret er smukt med klar sol på en helt skyfri himmel. Havet og de fjerne fjelde er klædt i hvidt. Et usædvanligt smukt scenarie, som mange ville falde i svime over. På Ejnar Mikkelsen (EJMI) er scenariet dog velkendt, og de færreste besætningsmedlemmer på den lille enhed lægger mærke til det. EJMI er på arbejde, og opgaven lige nu er at skabe en sejlrende ind til Ilulissat, så forsyningsskibet Irena Arctica kan komme frem til byen.

- Vi kom til Disko sydfra for fem døgn siden. Turen var præget af store områder med vestis fra Evighedsfjorden. Langs kysten fra Sisimiut og op imod Aasiaat er der dog store isfri områder langs kysten, og rejefiskeriet er godt i gang. En af vores opgaver er fiskeriinspektion, og vi gennemførte ret hurtigt en del kontrolbesøg på rejetrawlerne. Herefter forsøgte vi at komme længere ind i Diskobugten for at vurdere issituationen, fortæller orlogskaptajn Niels Ole Raafeldt Markussen, chef for Ejnar Mikkelsen.


Orlogskaptajn Niels Ole Raafeldt Markussen

Efter nogle år med milde vintre har denne vinter ved Grønland været ganske hård med lave temperaturer og stor udbredelse af is. Hos de gamle besætningsmedlemmer på EJMI, hvoraf mange har mere end tyve års erfaring som grønlandssejlere, er det ikke noget nyt med en hård isvinter. Her hedder det sig, at vinteren har været udsædvanlig sædvanlig, underforstået at denne vinter blot ligner de sædvanlige vintre for år tilbage.

- I Diskobugten konstaterede vi cirka 50 centimeter tyk, homogen fjordis, som EJMI let kan bryde. Længere inde i bugten løb vi dog ind i gamle skruevolde i flere meters tykkelse. Det er volde af isflager, der er skruet op og ligger i tykke lag. Det betød, at selv EJMI måtte give op. Nu er temperaturerne stærkt stigende, og i de seneste døgn er vi gået fra cirka minus 15 grader til kun minus 3 – 5 grader, så der begynder at ske noget. Igennem natten er vi nået frem til Ilulissat, og nu arbejder vi i isen ud for byen. Forsyningsskibet kommer først i morgen eller i over morgen, men vores rende i isen er klar og lukker ikke til igen, slutter Niels Ole Raafeldt Markussen.

Når opgaven er løst skal EJMI patruljere mange hundrede sømil ned til den sydlige del af Grønland, hvor skibet skal operere den næste måneds tid.