[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion


- Det primære formål med øvelsen er at sikre, at vores færdigheder er på et acceptalt niveau. Samtidig bringer øvelsen os også sammen. Eskadrillen er spredt ud over hele flyvestationen, og vi møder ikke hinanden i dagligdagen, siger fungerende chef for eskadrille 680 kaptajn Bo Svendsen.

Eskadrillen løser mange af flyvevåbnets logistiske opgaver som reparation af køretøjer, opbygning af lejrfaciliteter, klargøring af våben, losning og lastning af fly osv.

Se et indslag fra eskadrilleøvelsen på forsvarskanalen

Målet for eskadrillen var at få så mange som mulig af de såkaldte Q’er, det vil sige kvalifikationer, der er nødvendige for, at man kan blive udsendt. Det kan eksempelvis være skydning med pistol eller karabin, forsvarets træningstilstandsprøve eller skyttetjeneste. Missionen lykkedes. De 107 medarbejdere i eskadrillen nåede under øvelsen op på 763 Q’er.