[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion

Afghanske sergenter kan godt klare de dagligdags opgaver med at uddanne rekrutter. De danske mentorer forsøger at løfte deres niveau et ekstra trin, så de også kan træne hinanden i at blive bedre undervisere. Sådanne teoretiske opgaver kan være en udfordring for afghanerne, fordi de blot har haft en meget kort eller ingen skolegang.

- Når de først har forstået ideen med opgaven, er de meget godt med, og vil gerne prøve det, siger Jesper, som selv er oversergent og mentor i det regionale træningscenter ved Camp Bastion.

Målet er, at afghanerne kan lære at bruge klasseundervisning som en del af sergentuddannelsen. Se et indslag om mentorernes arbejde herunder.