[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jan Schelbech, Forsvarets Hovedredaktion

I næsten 90 år har Statens Istjeneste brudt is i de danske farvande, når Kong Vinter havde fået et fast tag i vejret over Danmark og farvandene frøs til. I mange år har isbryderne været isvinterbebudere. Når isbryderne stævnede ud og sejlede konvoj med fragtskibe gennem isfyldt vand, så var vinteren rigtigt kommet til Danmark. Sidste gang en af isbrydere var på vandet for at bryde is i danske farvande var i 1996 og nu er det definitivt slut.

I sidste uge vedtog Folketinget en ny lov om beredskab for isbrydning, der betyder, at det ikke længere er søværnets isbrydere Danbjørn, Thorbjørn og Isbjørn, der skal bryde is for skibsfarten.

Det bliver private skibe, der fremover kommer til at varetage isbrydning i danske farvande. Det var derfor første gang siden 1923 at Isbrydningsrådet, der består af medlemmer fra søfartserhvervet, myndigheder og forsvaret skulle planlægge isbrydningsindsatsen med civile skibe, når isbrydningssæsonen begynder den 15. december.
 

Fra venstre: Allan Houtved, Niels Højlund Hansen, Allan Warlev, Allan Id Jensen, Richard Berg-Larsen, Karsten Riis Andersen, Morten Glamsø, Søren Felix Andersen. Bagved :Flemming Ejlersen, Michael Skov og Jens Hulgaard.


Søværnet Operative Kommando (SOK) har  ansvaret for at indgå beredskabskontrakter med private, der kan bryde is i den vestlige Limfjord, Limfjorden mellem Aalborg og Hals Barre, Smålandsfarvandet og farvandet syd for Fyn.
Udbudsrunden er netop afsluttet, og SOK vil indgå kontrakter med private udbydere, der kan sikre fri passage for skibsfarten i de farvande, hvor risikoen for overisning er størst.

Søværnets Operative Kommando vil fortsat være ansvarlig for ismeldetjenesten og udsendelse af varsler om isfyldte farvande til skibsfarten i vinterhalvåret.