[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

FN har i resolution 2059 af den 20. juli 2012 omtalt en omorganisering af missionen.
Antallet af militære observatører i Syrien reduceres nu fra 300 til 150 i forbindelse med omstruktureringen af missionen med det formål at øge den civile indsats i landet.
Fem af de ti udsendte danske observatører i Syrien sendes således tilbage til Danmark som en konsekvens af FN’s beslutning. 

Baggrunden for beslutningen er et ønske om at omlægge tyngden i missionen til fordel for det politiske engagement. Det har betydet, at FN har valgt at reducere antallet at team-sites fra ti til fire såkaldte Regional Team Sites, der hver skal dække et større område end de hidtidige.

De fem danske observatører returnerer til Danmark inden for de nærmeste dage og vender efter endt ferie tilbage til deres normale tjeneste i Danmark.

Link til hjemmeside for FN’s mission i Syrien, UNSMIS: