[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen Forsvarets Hovedredaktion

Fem forskere fra forsvarsakademiet præsenterer fredag eftermiddag deres resultater på Forsvarets Bibliotek. De deltager i det landsdækkende arrangement Forskningens Døgn. En af de fem er Peter Viggo Jakobsen, som meget ofte deltager i den offentlige debat med sine markante synspunkter. Han blev 1. september ansat ved Forsvarsakademiet.

- Den eneste betingelse, jeg havde til mine tiltrædelsessamataler, var, at hvis mine nye arbejdsgivere ville give mig mundkurv på, så ville jeg ikke have stillingen. Det accepterede de. De vidste jo også, hvad de fik. De havde jo hørt på mig i de sidste 10 år. Der har heller ikke været de store problemer, forklarer Peter Viggo Jakobsen.

I et enkelt tilfælde gav en af hans udtalelser nogle efterdønninger.
- Smilene var ikke de allerstørste en mandag morgen, efter at jeg en søndag havde lavet en flot forside i Politiken om, at der var for mange officerer i forsvaret. Der blev jeg delvist fejlciteret, og det hjalp lidt på det. Jeg føler ikke, der har været nogle begrænsninger i min ytringsfrihed, fortsætter Peter Viggo Jakobsen.

Lektor Peter Viggo Jakobsen vil klokken 14.45 fremføre sit syn på forsvarets fremtid. Her kan du se, hvad hans kolleger fra forsvarsakademiet skal holde oplæg om.

Se indslag om Peter Viggo Jakobsen på forsvarskanalen.

De sovjetiske erfaringer fra Afghanistan, 1979 - 1989 (12:30-13:15)
I dette foredrag diskuterer cand. mag. David Vestenskov de vigtigste sovjetiske erfaringer fra krigen i Afghanistan 1979 - 1989, og han relaterer erfaringerne til den igangværende krig.

Sydafrika: Afrikas storebror? (13:15-14:00)
Adjunkt Thomas Mandrup diskuterer Sydafrikas rolle i kontinentets komplicerede politiske spil, og han ser nærmere på de øvrige landes syn på Sydafrika. Thomas Mandrup har stor erfaring fra Sydafrika, som han har besøgt mange gange, og han trækker i sit foredrag på sin erfaring herfra og i øvrigt fra andre afrikanske lande.

Militær kapacitetsopbygning (14:00-14:45)
Major Henrik Laugesen forklarer begrebet ”militær kapacitetsopbygning”, som er en stadig vigtigere men også vanskelig opgave for det danske forsvar i fremmede missionsområder. I sit foredrag vil Henrik Laugesen bl.a. berøre udfordringerne i Østafrika, som han har omfattende teoretisk og praktisk erfaring med.

Fremtiden for det danske forsvar (14:45-15:30)
Lektor Peter Viggo Jakobsen tager pulsen på det fremtidige danske forsvar: Hvilke opgaver skal det løse, og hvorledes skal det organiseres? Peter Viggo Jakobsen er kendt som en både velinformeret og åbenhjertig forsker og debattør, som gerne angriber velkendte dogmer. I dette foredrag leverer han sit direkte bud på det fremtidige forsvar.

Det udenrigspolitiske sammenhold i SCO (15:30-16:15)
På baggrund af et omfattende studie af stemmeafgivelserne i FN’s Generalforsamling i årene 1992 - 2011 diskuterer Flemming Splidsboel Hansen den udenrigspolitiske udvikling i Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO). Foredraget vil bl.a. belyse, om medlemslandene er blevet mere ens i deres udenrigspolitiske præferencer, hvilke lande der er tættest på den gennemsnitlige linje, og hvilke lande der afviger stærkest fra denne. Til sidst giver Flemming Splidsboel Hansen et bud på den fremtidige udvikling i SCO.

Alle foredrag finder sted på Forsvarets Bibliotek på Kastellet. Du kan finde hele programmet for Forsvarsakademiet og andre institutioner på www.forsk.dk.