[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Eskadrille 515 ved Kastrup lufthavn har siden 1. oktober 1972 haft til opgave at adskille civile og militære fly. I mandags kunne eskadrillen markere 40-året i flyvesikkerhedens tjeneste.
Aktivitetsniveauet i dansk luftrum har siden, eskadrillen blev oprettet, ændret sig. I 1972 havde Danmark et godt stykke over 100 operative kampfly, som havde noget friere tøjler end i dag. Dengang var den civile lufttrafik ikke så omfattende. I dag er det lige omvendt. Danmark har i dag væsentligt færre kampfly, og den civile trafik er langt mere intensiv. Det har ført til, at reglerne for militær flyvning er blevet mere restriktive og tøjlerne noget strammere.
Også udviklingen i verden har præget aktivitetsniveauet i Eskadrille 515. Den kolde krigs opblussen i 1980’erne, udvidelsen af det europæiske luftrum efter murens fald og flyvemæssigt samarbejde inden for EU har også haft indflydelse på eskadrillens arbejde.
Eskadrillen udfører sin tjeneste i meget tæt samarbejde med Naviair, der er det civile organ, der leverer lufttrafikstyring i Danmark.