[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thomas Jerichow, Forsvarets Hovedredaktion

Nick Hækkerup. Er det et svært forlig at få på plads?

Ja. Det er svært. Ikke på grund af manglende vilje hos politikerne, men det handler om mange penge, og det berører forsvarets fremtid og mange mennesker. Mange ansatte i forsvaret berøres og deres familier berøres. Derfor skal vi gøre os umage.

Men det er jo også en politisk forhandling, som skal på plads. Hvordan går det med det rent politisk?

Det er for tidligt at sige, om det her kommer til at lykkes. Jeg synes, at de forhandlinger, som kører, er præget af, at partierne gerne vil tage ansvar, men der er stadig store uenigheder. Det gør forhandlingerne svære.  

Hvordan foregår arbejdet og arbejdsfordelingen mellem de politiske forhandlinger og den militære ekspertise?

Helt konkret gør vi det, at vi har bilaterale forhandlinger. Det vil sige, at jeg, som repræsentant for regeringen, mødes med Venstre og Konservative sammen, og med Dansk Folkeparti for sig. Der opstår så en masse spørgsmål undervejs, som vi så sender til Forsvarskommandoen. Hvordan fungerer det ene, og hvad betyder det andet?

Dermed er det de folk, der sidder med det til daglig, som får lov at svare, og dermed bliver grundlag for de videre forhandlinger. 

Hvor meget indflydelse giver det reelt forsvaret?

Meget. Fordi det grundlag, der er for forhandlingerne, jo står på et solidt fundament af forsvarets indspil. Forsvaret er i høj grad selv med til at kridte banen op.

Mange af forsvarets ansatte har det indtryk, at et nyt forlig skal være effektivt og en implementering godt i gang allerede næste år. Kan I nå det?

Så snart det nye forlig er på plads, så vil jeg få mig en god nats søvn, og så vil vi dagen efter begynde arbejdet med at implementere forliget og sikre, at folk får viden om, hvad forliget indeholder og for, hvordan det vil påvirke deres hverdag.
Allerhelst ville jeg have det sådan, at samtlige ansatte umiddelbart fik overblik over deres situation. Men det er naturligvis ikke muligt, men det får høj prioritet at få informeret folk. Man kan beskrive processen lidt som at tage et plaster af.

Man kan vælge at lirke det af, men når vi nu ved, at plasteret skal af, vil jeg hellere tage det i et snuptag.

Forsvaret sidder med enestående internationale erfaringer og rutiner efter de seneste 20 års missioner. Betyder det noget for dig at opretholde dem og den internationale prestige, de har givet dansk forsvar?

Det betyder ekstremt meget for mig. Ikke mindst fordi en del af forliget forhåbentligt bliver, at vi fortsat skal bruge forsvaret aktivt og internationalt. Og det gælder alle tre værn.

Når man ser, at indsatsen i Afghanistan skal reduceres, og vi gerne vil holde hæren så skarp, som den er, så må vi sætte ind med øget øvelsesaktiviteter og så videre.

Hvad gør I jer af tanker om de medarbejdere som evt. skal forlade forsvaret. De skal ud i en alvorlig økonomisk krise. Vil I tage hensyn til det i eventuelle overgangs/afgangsordninger?

Jeg har siddet som borgmester og været til at skille mig af med folk før. Hvis de har taget af kassen, berør det mig meget lidt, men det smerter mig virkeligt, at vi må ud i afskedigelser af folk, som trofast har passet deres arbejde og gjort, som de skulle i mange år. Det giver os en særlig forpligtelse til at hjælpe de mennesker videre på en god måde. Vi kan nok ikke klare os med en enkelt ordning, men skal ud og tilpasse det den enkelte. Der er stor forskel på en ung sergent og en ældre officer. Derfor skal vi finde løsninger, der bringer dem videre på en værdig og ordentlig måde.  

Hvilke tanker har du gjort dig om, hvordan forsvaret fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads og karriere i de kommende år.

Det er vigtigt, at vi fortsætter med at udvikle et effektivt og moderne forsvar, hvor de ansatte er stolte af det forsvar, de er en del af.

Når jeg ser på forsvaret, er det en varieret og interessant arbejdsplads – og det gælder alle tre værn. Det skal det fortsætte med at være.

Kan du give tre centrale stikord for, hvordan du gerne ser forsvaret se ud om fem år?

Jeg synes, det er meget vigtigt, at dansk forsvar om fem år er effektivt, moderne og til stede i danskernes bevidsthed.

Hvad er effektivt for dig. Færre mennesker, der laver mere?

Det ville bestemt ikke gøre mig noget, hvis vi i de kommende fem år flyttede os derhen, hvor man andre steder i den offentlige eller private sektor sagde til hinanden, at det måske var en ide at tale med forsvaret, for de har virkelig forstået at udvikle en moderne offentlig organisation.

Den synlighed du taler om. Hvordan skal det ske?

Vi skal fortælle den danske befolkning om forsvaret. Hvis folk vidste mere om, hvad vi laver, ville befolkningen være endnu mere stolt af det forsvar, vi har og de opgaver, vi løser hver dag. Vi skal blive ved med at fortælle om det hver eneste dag.