[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thomas Jerichow Forsvarets hovedredaktion

Den fik de for at anerkende deres psykiske skader under udsendelse i forsvarets missioner. Veteranerne og næsten 200 pårørende var samlede på Kastellet for at modtage medaljen. Den gives fra nu af også til soldater, der har pådraget sig psykiske eftervirkninger under udsendelse med forsvaret.Medaljerne blev overrakt af forsvarschefen, general Peter Bartram, der i sin tale til de sårede understregede, at han finder det tilfredsstillende, at fysisk og psykisk sårede nu ligestilles.

- Tildelingen af medaljen til jer i dag er forsvarets og det danske samfunds måde at sige tak for den indsats, I har ydet, som udsendte for Danmark. Men medaljen er også en synlig anerkendelse af de ofre, I har bragt i forbindelse med udsendelsen, sagde forsvarschefen til veteranerne.

- Jeres offer er ikke nødvendigvis lige så synligt som en fysisk skade, men der skal ikke herske tvivl om, at jeres byrde er lige så stor, understregede general Peter Bartram.
Forsvarschefen hilste på hver enkelt veteran og overrakte medaljen, inden han afsluttende lagde en krans ved monumentet for faldne danske udsendte.
Efter overdragelsen var der reception for veteranerne på Kastellet.
 
Læs forsvarschef general Peter Bartrams tale her