[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Materieltjeneste

Når det gælder om at få efterretninger om modstanderens aktiviteter i f.eks. Afghanistan, så har de små droner vist sig at være uundværlige. Dronerne blev indført i 2007 som et forsøg i forsvaret, og erfaringerne med dem er så gode, at de nu er svære at undvære.

Hidtil har forsvarets mini-UAS (Unmanned Aircraft System) været af typen Raven, men de erstattes nu af en ny type ved navn Puma AE (All Environment) fra firmaet AeroInvironment.

Raven har tjent forsvaret og de udsendte soldater vel, men er nu så nedslidte, at de må erstattes.

Derfor har forsvaret – på baggrund af de seneste fem års brug, beregninger af omkostninger og udgifter i hele systemets forventede levetid samt en evaluering af de forskellige kandidater på markedet – nu valgt at indkøbe Puma AE som et nyt mini-UAS system.Et velafprøvet og fleksibelt system
Den 12. juni 2012 underskrev Forsvarets Materieltjeneste således en kontrakt på anskaffelse af flere sæt Puma AE, hvor de første leveres i november i år. De nye droner skal løfte de opgaver og behov, som Raven i dag dækker samt andre områder, hvor en ny mini-UAS vil kunne gøre nytte.

- Vi er gået efter at finde et system, som allerede har vist sit værd. Puma AE bliver bl.a. brugt af vores allierede i Afghanistan, hvor det har vist, at det er et robust system. I forhold til vores nuværende Raven har det bedre sensorer, det er vandtæt, så søværnet også kan bruge systemet, og sidst, men ikke mindst, så er det standardiseret, meget enkelt og modulopbygget, fortæller Bent Bech, Kapacitetsmanager ved Forsvarets Materieltjeneste.

Ligesom Raven sendes Puma AE i luften ved, at en soldat kaster dronen og derefter fjernstyrer det ubemandede fly. Den lille drone vejer omkring seks kilo, og har et vingefang på 2,8 meter. I kontrakten indgår bl.a. også jordstationer, reservedele, antenner, batterier og en service- og supportaftale.

- Fordelen ved at det er bygget op omkring standardiserede moduler er, at går ét modul i stykker, så kan det let udskiftes med et nyt. Så vi behøver ikke sende hele dronen til reparation, men kan blot nøjes med at reparere eller udskifte det ødelagte modul. Puma AE vil fremover anvendes af flere nordiske lande, hvilket åbner mulighed for fælles vedligeholdelse af udvalgte komponenter, samt øvelse og uddannelse. Derudover har Puma AE en lidt længere rækkevidde og flyvetid, og er alt i alt mere teknologisk tidssvarende, siger Bent Bech.