[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Siden 1951 har forsvaret været i Grønnedal (Kangilinnguit) på Grønlands sydvestkyst, men det er snart slut. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har fået til opgave at afvikle Grønnedal i takt med, at de sidste opgaver på stedet er løst. Forsvarets hensigt er at forlade Grønnedal på en måde, der også tilgodeser ønsker fra grønlandsk side. Derfor går man nu ind i en offentlighedsfase vedrørende afviklingen. Grønlands Selvstyre, Sermersooq Kommune, samt offentlige myndigheder i Danmark har allerede været hørt, og ingen af dem har vist interesse i eller mulighed for at overtage Grønnedal.

Det kan imidlertid ikke på forhånd afvises, at Grønnedal kan anvendes til andre formål. Forsvarets udgangspunkt er, at bygningsmassen rives ned, og arealet retableres i samarbejde med de Grønlandske myndigheder, men forsvaret er åben overfor at afhænde bygningsmassen til et andet formål.

Tilbud modtages
Frem mod 1. april er FBE således åben for at modtage forslag og tilbud fra investorer, der ser muligheder i at erhverve Grønnedal – forudsat man har den nødvendige finansielle vægt og seriøsitet. Tidsfristen er sat, da FBE fra sommeren 2013 begynder den gradvise afvikling, og afhændelser til anden brug skal være afklaret inden da. Derudover er al vedligehold på bygningerne ophørt, så det er nødvendigt med en hurtig afklaring.

Hvis man er interesseret i Grønnedal, skal man være opmærksom på, at det koster omkring 20 millioner kroner årligt at drive stedet – alene en dvaledrift koster omkring 10 millioner kroner årligt. Det skal også understreges, at eventuelle miljømæssige forpligtelser vil blive overdraget til en eventuel ny ejer. Der skal derfor stilles en økonomisk garanti for, at man kan leve op til forpligtelserne i forhold til en retablering af området. Fremadrettet vil der desuden ikke være nogen form for serviceydelser eller transportydelser til området fra Selvstyret eller kommunen, så man skal være selvforsynende i alle henseender. Eksempelvis har kommunen allerede lukket børnehave, skattekontor og borgerservicekontor.

Bliver resultatet af processen en nedrivning, planlægges diverse anlæg, materiel, inventar mv. generelt afhændet som en integreret del af nedrivningen og evt. miljøoprydningen. Noget inventar vil dog blive returneret til forsvaret eller afhændet selvstændigt. Skal Grønnedal overdrages til en alternativ anvendelse, så fordrer det naturligvis, at de grønlandske myndigheder kan godkende den pågældende aktivitet.
Flere oplysninger

FBE har lavet et site om Grønnedal, hvor man har adgang til mange flere oplysninger om Grønnedal og forsvarets afvikling af stedet. Eksempelvis bygningsoplysninger, kort, billeder og video, miljøoplysninger, natur, kontaktoplysninger og historie.

Få adgang til sitet her