[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin Forsvarets Hovedredaktion

- Man tænker nok ikke kunst og forsvar i samme sætning, siger Helle Birgitte Løkke, der er chef for Udviklingssektionen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Alligevel har forsvaret i år afsat en halv million kroner til kunst, og der bliver tænk over at alle mulige former for kunstarter er repræsenteret. Forsvaret er som statslig myndighed og bygherre forpligtet til at afsætte, hvad der svarer til 1,5 procent af entrepriseudgifterne til kunstnerisk udsmykning.

- Det er kunstcirkulæret, der afgør, om der skal afsættes penge til kunst i nybyggeri. Vi kan også vælge at bruge pengene på eksisterende bygninger, siger Helle Birgitte Løkke.

Det er blevet til mange kunstværker igennem årene, og når der skal vælges kunstner, så er der hjælp fra en ekspert.

- Når det er blevet besluttet, at der skal investeres i kunst, så nedsættes der et kunstudvalg. Her deltager også en kunstrådgiver, som med sin faglige kunnen og kendskab til kunstverdenen er garanten for, at den kunstart, der vælges, er den rigtige til stedet, og at de kunstnere, der kontaktes, udøver kunst på et tilstrækkeligt højt niveau, siger Helle Birgitte Løkke.

Der bliver som regel valgt at udsmykke bygninger med mange daglige brugere og besøgende, som for eksempel hovedindgange og cafeterier.

- Folk spørger hvorfor, vi skal bruge penge på kunst, når der mangler penge til krigen i Afghanistan, og folk herhjemme bliver fyret. Men det er et lovkrav, siger Helle Birgitte Løkke.

Fakta
Forsvaret skal jævnfør cirkulære nr. 9067 af 17 februar 2004 afsætte 1,5 procent af entrepriseudgifterne til kunstnerisk udsmykning.