[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) lægger i disse dage lokaler og udstyr til en stor multinational øvelse i forsvar mod angreb på nettet. Øvelsens styres fra Tallinn i Estland og har deltagelse af lande både i og uden for NATO, men den foregår i regi af organisationen Multinational Experience, der er oprettet af NATO.

Selve øvelsen har ikke noget militært indhold. Alligevel er det helt naturligt for FKIT at være med.

- Forsvaret er afhængig af den civile infrastruktur, og hvis den bliver angrebet, bliver vi indirekte også angrebet. Og det er klart, at vi også kan blive angrebet direkte. Cyberangreb anerkender hverken landegrænser eller faggrænser, og derfor er det godt at se, at vi har militære og civile fra flere lande, der arbejder sammen. Vi vil gerne skabe fokus på området og vise, at vi kan dele viden og ressourcer, som er afgørende for at løse problemet med cyberangreb, forklarer Klaus Bjørnholdt, der er afdelingschef i FKIT.Holdet i FKIT er et af ti blå hold, der forsvarer en virtuel udbyder af internetservice (en virksomhed som for eksempel TDC) mod angreb fra fem røde hold. Holdet består af computereksperter fra både den militære og den civile verden i Danmark, Norge og Sverige.

- Lige nu går det ikke så godt. Det er udfordrende, fordi vi er et hold af mennesker, som ikke har arbejdet sammen før, og vi skal forsvare et netværk, som vi kun har set i nogle få dage, mod en meget kompetent modstander.  Men vi gør fremskridt, og vi håber, at vi er på den vindende side i morgen, siger Bjarte Malmedal fra det norske forsvars center for beskyttelse af kritisk infrastruktur.

For ikke at afsløre noget, som angribere kan bruge til at spore sig ind på styrker og svagheder i forsvarets IT-systemer, vil FKIT ikke sige noget om virkelige cyberangreb mod forsvaret. Men sidste år indrømmede det norske forsvar, at det var blevet udsat for et meget avanceret cyberangreb i 2008.

- Det var et stort angreb, der ramte os. Det var rettet direkte mod forsvarssektoren både i Norge og flere andre lande, og det blev udført på en måde, som gjorde det muligt at angribe fra internettet og ind i beskyttede systemer, som normalt ikke er koblet til internettet. Det er særdeles alvorligt, for hvis vores kommandosystemer bliver sat ud af kraft, mens vi har en operation i gang, så vil det ramme vores evne til at opretholde situationsforståelse og gøre ledelsen af styrkerne meget vanskelige, siger Bjarte Malmedal.