[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Arbejdsgruppen skal beskrive rammerne for en fuld integreret model, hvor de tre nuværende operative kommandoer samles i én Værnsfælles Operativ Kommando. Arbejdsgruppen forventes at levere en endelig redegørelse for en sammenlægning til forsvarschefen omkring årsskiftet.

- Som forsvarschef skal jeg sørge for, at forsvaret er indrettet således, at vi får mest effekt for pengene. Ved at sammenlægge de tre nuværende operative kommandoer, mener jeg, at der opnås bedre udnyttelse af de ressourcer, de operative kommandoer bruger i dag, men også at der skabes bedre muligheder for en forstærket operativ effekt mellem de tre værn, siger forsvarschef, general Peter Bartram, der påpeger, at en sammenlægning vil være en naturlig forlængelse af den måde, som forsvaret opererer på i dag:

- Når vi i dag gennemfører operationer, er det jo mere reglen end udtagelsen, at der deltager bidrag fra mindst to værn. Det gælder eksempelvis anti-pirateri operationen i Aden bugten og indsatsen i Afghanistan. Det er i en værnsfælles ramme, at vi i fremtiden vil se på forsvaret. Men det er samtidigt vigtig, at vi fastholder et højt fagligt niveau indenfor de enkelte værn. Det må vi aldrig give køb på.

Arbejdsgruppen skal blandt andet analysere en mulig model for en Værnsfælles Operativ Kommando, der indeholder tre værnssøjler, en søjle med forventelige værnsfælles kapaciteter, der skal stå for styrkeudvikling og styrkeproduktion, samt en værnsfælles styrkeindsættelsessøjle med et operationscenter. Det er samtidig kravet, at der ved sammenlægningen skal opnås en  rationalisering i forhold til de tre operative kommandoers nuværende struktur.

- Arbejdsgruppen skal analysere fordele og ulemper ved den beskrevne model, men det er stadigvæk for tidligt at sige noget om, hvordan den endelige model for en fremtidig værnsfælles kommando kommer til at se ud. Men der skal ikke herske tvivl om, at et af formålene med en sammenlægning også er at spare ressourcer på både drift og personel således, at vi bedre kan friholde vores operative kapaciteter for besparelser. Jeg har selvfølgelig drøftet sammenlægningen med cheferne for de tre operative kommandoer, der alle bakker op om ideen, siger forsvarschefen.

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen her