[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Nicholas Lundgard presseofficer i Forsvarskommandoen

Politiken bringer i dag mandag den 13. august en leder om de danske styrkers indsats i området omkring patruljebasen Budwan (tidl. Armadillo).

Politikens ledende artikel stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt danske soldater formålsløst har været beordret ud i opgaver, der oversteg deres styrke og kostede dem svære tab i Afghanistan. Lederen er skrevet i kølvandet på en uge, hvor avisen har bragt en artikelserie om Charlie-kompagniets opgaveløsning i og omkring området ved den daværende patruljebase Armadillo i Helmand.

”Den ledende artikel i dagens udgave af Politiken kan rejse tvivl blandt forsvarets medarbejdere, chefer og soldaternes pårørende, omkring formålet med de danske styrkers indsats. Som forsvarschef og medarbejder i forsvaret ved jeg, at hver eneste operation, som er blevet udført i Helmand, har været genstand for omfattende overvejelser og planlægning forud for hver enkelt patrulje og mission. Det gælder hver eneste gang og hver eneste dag vores soldater har været indsat,” siger forsvarschef general Peter Bartram.

”Samtidigt er det vigtigt at huske på, at de danske styrker indgår som et bidrag til ISAFs samlede opgaveløsning i Afghanistan. For indsatsen i Helmands vedkommende kan enkelte af de operationer, som danske styrker har gennemført, i et snævert lokalt lys måske være svære for den enkelte, danske soldat at forstå. Men set i et større perspektiv er de dansk ledede operationer vigtige brikker for opnåelse af de samlede mål for indsatsen i hele regionen. Og lad mig slå én ting helt fast – jeg har stor tillid til de soldater og chefer, som planlægger og gennemfører de til tider vanskelige og hårde operationer,” siger forsvarschefen.

Danmark har siden 2002 løbende stillet styrker til rådighed for ISAFs samlede opgaveløsning i Afghanistan. For de danske styrker i Helmand provinsen har det ikke været nogen let opgave, men soldater og chefer har været med til at levere sikkerhed og stabilitet i den urolige provins.

”Jeg har den største respekt for den danske soldat, som rejser ud som en del af en international styrke. Jeg har set mange af vores soldater i øjnene inden afrejse, og nogle har jeg sågar mødt helt derude, hvor planer og intentioner bliver omsat til handling og resultater. Derfor er det også vigtigt, at det er de udsendte chefer og deres samarbejdspartnere, som træffer beslutninger af taktisk og operativ karakter. Det er således vigtigt at være påpasselig med at gøre sig til dommer over svære beslutninger, som er truffet mange tusinde kilometer væk fra Danmark, i årene efter beslutningerne er truffet. Men vi tager til stadighed ved lære af vores erfaringer – og bruger mange ressourcer på dette i både Danmark og NATO – og skal selvfølgelig også løbende debattere vores overordnede indsats i Afghanistan,” siger general Peter Bartram.