[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Canada er d. 12.-13. april vært for det første forsvarschefsmøde mellem de otte
arktiske lande med fokus på nationale erfaringer fra arktiske operationer, samt
assistance til og samarbejde med civile myndigheder i Arktis. Formålet er også at
de 8 forsvarschefer lærer hinanden bedre personligt at kende.

Mødet finder sted i Goose Bay i Labrador og samtlige forsvarschefer fra de nordiske lande, Canada og Rusland er tilstede. Fra USA deltager US General Charles Jacoby.

Baggrunden for det canadiske initiativ er, at ingen af landene har de fornødne
ressourcer til at imødegå en større katastrofe i Arktis uagtet om det drejer sig
om eftersøgnings- og redningsulykker, havariulykker, olieudslip eller
flykatastrofer. Den canadiske grundtanke er at formatet kan udvikle sig til et
egentlig mødeforum for kollektive sikkerhedsspørgsmål i Arktis, hvori sådanne
fælles øvelsesaktiviteter i kan håndteres.

Under det to dage lange møde vil forsvarscheferne drøfte deres respektive nationale
erfaringer fra arktiske operationer, samt militær assistance til og samarbejde med
civile myndigheder i Arktis. Formålet er således erfaringsudveksling og
identificering af ’best practices’ på operationsniveau. Mødet er dog også i høj
grad tænkt som en mulighed for at forsvarscheferne kan lære hinanden personligt at
kende, og der er derfor også rig mulighed for bilaterale samtaler i margen af
mødet. Torsdag mødtes General Bartram med bl.a. den russiske og den canadiske forsvarschef.