[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin Forsvarets Hovedredaktion

Forsvarsministeriet lancerer i dag sin klima- og energistrategi, der skal gøre det danske forsvar til et grønt forsvar. I den forbindelser var forsvarsminister Nick Hækkerup taget en tur til Almegårds Kaserne, der sammen med Aalborgs Kaserner er med i pilotprojektet.

- Ministeren har været herovre for at præsentere forsvarets nye miljø- og energiprojekt. Nu går vi ind i en projekteringsfase, hvor vi ser på, hvad vi rent faktisk kan og vil her på Bornholm, siger Michael Jakobsen, der er afdelingsleder på Lokalstøtteelement Bornholm.

Lige nu bliver det undersøgt, om der kan etableres et solcelleanlæg på jorden, men projektet handler ikke kun om smart energibesparende teknik.

- Der er også en menneskelig del i projektet. Vi skal finde energipiloter blandt soldaterne, der kan virke som ambassadører, når det kommer til at gøre forsvaret grønnere. Man kan lave al mulig smart teknik, men kan vi få soldaterne til at huske at slukke lyset, så er vi nået langt, siger Michael Jakobsen.

Både forsvarets andre etablissementer i Danmark og de øvrige nordiske forsvar udviser allerede nu interesse for pilotprojektet.

- Det handler også om at opsamle ideer fra folk. Der er helt sikkert folk, som går derude og tænker på, hvorfor man ikke gør bestemte ting for at spare energi, siger Michael Jakobsen.

Fakta
Bornholm og Aalborg kaserne er udpeget til ´Projekt Grønne Etablissementer´.

Projekt Grønne Etablissementer forventes at betyde investeringer for ca. 75 - 100 mio. kr. på Almegårds kaserne og ca. 100 - 150 mio. kr. på Aalborg kaserner.

Der skal gennemføres energiledelse efter standarden ISO 50001 samt energibesparende og energieffektiviserende tiltag, som reducerer varmeforbruget med ca. 50 %, elforbruget med ca. 30 % og vandforbruget med ca. 30 %. Der skal herudover opnås en vedvarende energiandel på elforbruget på mindst 60 % og en CO2 reduktion på minimum 40 %.

På miljøsiden skal der implementeres miljøledelse efter standarden ISO 14001:2004, og det samlede projekt skal i muligt omfang inkludere tiltag vedrørende affaldsminimering, øget genbrug og genanvendelse, grønne indkøb, grøn it og miljøvenligt produceret inventar.