[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion

I to dage har Beredskabsstyrelsen, Roskilde Politi, fem skibe og 150-200 mand fra Søværnet øvet samarbejde ved grundstødning og olieforurening. Under øvelsen afprøvede SOK en ny metode. I stedet for at søsætte flydespærring fra land mod hav mod kystnært olieudslip, gjorde man forsøg med at søsætte flydespærring fra havet mod land, for på den måde at styre et olieudslip i kystnært område. Man forsøger at undgå at olieudslippet driver op på kysten, idet det er væsentligt dyrere at oprense olien fra land end fra vand.

- Hvis olieudslippet er drevet for langt ind mod kysten, sætter vi flydespærring op i sildebensfacon for at lede oliespildet ind et bestemt sted i stedet for, at det bare frit driver op. Vi samler det et sted, hvor det vurderes at gøre mindst mulig skade, og hvor det om muligt stadig kan opsamles fra vandoverfladen. Såfremt olien driver på land må det opsamles med gravemaskiner eller med håndkraft. Forsøget gik rigtig godt, siger skibsfører i SOK Steen Roar Pedersen, der også har fungeret som en del af spilledelsen under hele havmiljøøvelsen.

For at kunne lave en øvelse med fingeret olieudslip kan man, hvis man er i tvivl om oliens bevægelser, anvende popcorn uden fedt. De er meget synlige i vandoverfladen, forurener ikke, og kan derfor også benyttes hvis man vil indikere over for havmiljøfly, hvor et udslip befinder sig. Det er dog en omkostning at anvende popcorn, så det bruges kun i tvivlstilfælde.

Se video på Forsvarskanalen: Følg politiets og søværnets boardinghold gå ombord på havaristen (spillet af transportskibet Sleipner).