[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det forgangne år bød endnu engang på væsentlige nationale og internationale forandringer og udfordringer, der har påvirket hverdagen og efterladt mærkbare indtryk.

Danske styrker og enkeltpersoner – militære som civile – bidrager fortsat til at skabe forudsætninger for en positiv udvikling i denne verdens måske vanskeligste, mest komplicerede og farefyldte konfliktområder, hvor specielt indsættelserne i Libyen, i Afghanistan og ud for Afrikas Horn tiltrækker sig størst opmærksomhed. Overalt bliver der ydet en meget professionel og dedikeret indsats, der giver international genklang og som bliver rost i høje toner af vore allierede. Senest er dette kommet til udtryk gennem den store anerkendelse af Flyvevåbnets dygtige og omfattende indsats i Libyen.
Vores internationale indsats er blevet gennemført med engagement og professionalisme, men indsatsen har desværre igen i år medført tab og sårede. Tab og sårede er desværre blevet en del af virkeligheden. En virkelighed, der aldrig må blive rutine. Vi skal fastholde, at det er en fælles opgave at yde opbakning og støtte til ofrene og de efterladte. De må ikke stå alene med deres tab. Min og min families tanker og dybeste medfølelse går til ofrene, de efterladte og pårørende samt kammerater, der alle er blevet ramt hårdt.

På Flagdagen, den 5. september 2011 indstiftede Danmark ”Monument for Danmarks Internationale Indsats”. Med dette monument har vi nu et synligt nationalt mindesmærke til ære for vore udsendte og et sted, hvor vi kan mindes vore faldne.

Måtte monumentet blive besøgt, ikke blot af pårørende og veteraner, men af alle, der ønsker at vise deres anerkendelse af og respekt for de af vore landsmænd, der er udsendt eller er faldet. Prinsgemalen og jeg, Kronprinsparret og Prins Joachim og Prinsesse Marie har igen i år mødt stor gæstfrihed ved vore besøg, og samtidig mærket den professionalisme, hvormed de mangeartede opgaver løses. Særligt stærkt står for mig besøget ved vore styrker i Afghanistan, hvor jeg, til trods for soldaternes vanskelige arbejdsforhold og de afsavn, man må lide, mødte en utrolig høj moral og professionalisme, der kun kan aftvinge den dybeste respekt.

Sammen med min familie sender jeg en varm tak for det forgange år og vore bedste ønsker for et godt og lykkebringende år 2012 til alle Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabets ansatte og deres familier, herhjemme og i udlandet.

Sign. Margrethe R