[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Et dansk Hercules transportfly og 37 udsendte medarbejdere skal med udgangspunkt i Kandahar Air Field løse transportopgaver for hele ISAF-koalitionen.

Det danske transportfly kommer til at indgå i en pulje med tre britiske C130J Hercules. Flyet og dets besætning skal således både dele faciliteter og opgaver med de britiske fly. Udover at flytte gods mellem lufthavne har besætningen og flyet også kapacitet til at udføre såkaldte Air Drop, hvor godset bliver leveret med faldskærm. Det giver mulighed for at aflevere forsyninger til ellers utilgængelige områder, og kan spare transport med køretøjer.

Udsendelsen af holdet blev i dag markeret ved en parade på Air Transport Wing. Her ønskede chefen for Flyvertaktisk Kommando, Henrik Røboe Dam god tur, og sagde;

- Vi skal denne gang for alvor etablere et tæt samarbejde med briterne om hele det opgavekompleks, som skal løses derude. Samarbejdet i sig selv rummer glæder og udfordringer og med den træning og professionalisme, som I har demonstreret så mange gange før, er jeg ikke i tvivl om, at I kommer til at bidrage på en særdeles positiv måde.

Foruden flyet og støttestrukturen omkring det, består Flyvevåbnets bidrag også af et hold Aerial Port Service personel på syv personer, som er udsendt af Combat Support Wing. Det skal håndtere ind- og udgående gods og passagerer i Camp Bastion.

Air Transport Wing Aalborg har siden 2005 været til stede i Afghanistan i kortere eller længere perioder. De seneste år har et C130 været udstationeret i Kabul op imod seks måneder om året. Derfor er opgaverne og forholdene i Afghanistan også langt hen ad vejen kendt stof. Bare imellem 2009 og 2011 har de danske transportfly fløjet 1124 ture i Afghanistan, flyttet mere end 20.000 passagerer og løftet godt 3000 ton gods.