[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jan Schelbech, Forsvaret Hovedredaktion

Endnu en milepæl blev sat den 12. december, da det internationale uddannelsescenter (PSOTC), med dansk deltagelse, blev overdraget til den Bosnien-Hercegovina. Fremover skal landets væbnede styrker selv stå for driften af centeret.

Det er bosniske soldater, der står vagt i MOB Price i Afghanistan.  De sikrer, de danske soldater og deres udenlandske kolleger kan sove trygt om natten og kan slappe af i sikkerhed efter operationer udenfor den massive Hesco Bastion mur. Det havde været utænkeligt for bare 10 år siden.Den unge bosniske hær og dens officerer var slet ikke klar til at deltage i internationale fredsstøttende- eller fredsskabende operationer. I maj 2003 blev Peace Operations Training Centre (PSOTC) i Sarajevo derfor oprettet på britisk initiativ og med stor dansk- og international støtte.

18 nationer har støtte udvikling af centeret og bosniske og internationale lærerkræfter har undervist officerer fra den bosniske hær. Officererne har fået en meget bred uddannelse, som er nødvendig for kunne indgå i fredsbevarende operationer. Hvor man den ene dag kan risikere at stå overfor et vejbombeangreb og den næste dag skal holde møde med en nødhjælpsorganisation.

Uddannelsescenteret (PSOTC) har efterfølgende udviklet sig til at blive et regionalt efteruddannelsescenter for officerer på Balkan, og i dag kan man se albanere, moldavere, bosniakker, serbere og kroatere på samme kursus, og gamle fjender fra krigen i Bosnien har fundet hinanden i nye netværk.

- Sårene var dybe og knapt helet, da centeret lavede det første kursus. Deltagerne var forbeholdne overfor hinanden og ville dårligt nok sidde sammen i klasselokalet. Det har ændret sig i takt med, at der er kommet nye unge officerer til, siger major Niels Randløv fra Forsvarskommandoens Afdeling for Internationalt
Sikkerhedssamarbejde.

Uddannelsescenteret har bragt folk sammen på tværs af etnicitet. Og for nyligt var centeret vært for et arrangement, hvor det første hold kursister blev genforenet og gensynsglæden var stor.

Den bosniske hær overtager formelt driften for Peace Support Operations Centre til nytår. Dansk forsvar vil fortsat støtte driften af Peace Support Operations Training Centre og sponsorere regionale lærere og elever.