[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jan Schelbech, Forsvarets Hovedredaktion

Det handler i bund og grund om at sikre den internationale skibstrafik i Adenbugten, Somali-bassinet og i Det Arabiske hav mod pirater, og der er stærke danske interesser i spil. Dansk søfart transporterer 10 procent af verdenshandlen målt på værdi. Siden 2008 har Danmark derfor deltaget i maritime operationer mod somaliske pirater med flådefartøjer fra søværnet og lige nu er fregatten Iver Huitfeldt en del af NATO`s Operation Ocean Shield. 

En mere langsigtet løsning er dog at gøre de kystnære stater i området i stand til selv at varetage overvågning og sikkerhed til havs og forhindre pirateri.
Her spiller Danmarks bilaterale samarbejdsaftale med Kenya en væsentlig rolle. Landet er lige nu den eneste nation i området, der råder over en flådestyrke, som kan operere til havs i længere tid af gangen.

Danmark har det seneste år støttet den kenyanske flåde med skibsreservedele, specialværktøj og mobile vedligeholdelsescontainere. Ti kenyanske teknikere har været på motorkurser og næste skridt er en danskdoneret motorprøvestand, der gør den kenyanske flåde i stand til at udføre hovedeftersyn af de anvendte skibsmotorer. Tidligere har flådefartøjer ligget til kaj, mens motorer er blevet efterset og repareret i Europa.- Vi har fået den effekt, vi ønskede. Der er en tydelig udvikling. Den kenyanske flåde kan i langt højere grad end tidligere komme på havet, siger orlogskaptajn Jens Wenzel Kristoffersen fra Forsvarskommandoens samarbejdsprogramsektion.

Den danskdonerede motorprøvestand skal efter planen være på plads ved det kenyanske flådehovedkvarter i Mombasa i sommeren 2013.

Den kenyanske flåde skal også være i stand til at arbejde sammen med og deltage i maritime operationer med internationale flådestyrker. Derfor deltog Kenya tidligere på måneden i et danskledet søredningskursus (SAR) for de såkaldte EASF lande (Eastern African Standby Forces) under den Afrikanske Union. Kurset skal gøre deltagerne i stand til at planlægge, koordinere og udføre søredning i henhold til internationale standarder.

Kurset bliver fulgt op af en SAR-øvelse til søs først i det nye år, hvor platformen bliver den danske fregat Iver Huitfeldt. Her vil man øve samarbejde og koordination af en mindre flådestyrke. For det maritime element ved EASF betyder det, at deltagerne kan få lejlighed til at træne deres færdigheder til søs, der også kan gavne i kampen mod pirater. 

- Vi har et godt forhold til vores afrikanske kolleger. Det er mit klare indtryk, at de har tillid til os og vores anbefalinger, fortæller Jens Wenzel Kristoffersen.Forsvaret sender først i det nye år en projektofficer til det kenyanske flådehovedkvarter i Mombasa, der skal hjælpe kenyanerne med at indføre og anvende de nye tekniske muligheder samt bistå med gennemførelsen af regeringens  samarbejdsprogrammer under den såkaldte Freds- og Stabilliseringsfond.