[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Det er i går kommet frem, at danske soldater har lavet video-optagelser under Operation Green Desert i november 2004. Forsvarskommandoen har som tidligere oplyst ikke været klar over, at der fandtes optagelser fra denne operation. Forsvarskommandoen har tidligere undersøgt om der fandtes optagelser fra operationen, men som det fremgår af nedenstående links, har dette ikke kunne bekræftes.

- Vi ønsker selvfølgelig at give korrekte og fyldestgørende svar på de spørgsmål, som vi bliver stillet. Det er derfor med stor beklagelse, at jeg nu kan konstatere, at forsvaret har videregivet informationer, der nu viser sig ikke at være fyldestgørende. Det er ikke godt nok, og jeg vil nu have en tilbundsgående undersøgelse af de faktiske forhold, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

På den baggrund har Forsvarskommandoen igen efterlyst evt. optagelser fra Operation Green Desert hos Hærens Operative Kommando. Men det er ikke lykkedes at finde video-optagelser fra den omtalte operation.

Da det ikke kan udelukkes at nuværende eller tidligere soldater ligger inde med videoer, viden eller andet relevant om indsatsen i Irak, har forsvaret, som det ligeledes blev gjort tilbage i oktober 2010, valgt at genoprette en hotline, hvor man anonymt kan henvende sig. Det kan ske på telefonnummer 72 31 49 46. Hotlinen er åben 24 timer i døgnet.

- Forsvaret har ikke noget at skjule og er kun interesseret i at alle relevante oplysninger kommer for en dag. Jeg vil derfor opfordre alle, som måtte være i besiddelse af optagelser eller viden, der kan belyse de faktiske forhold, om at komme frem og henvende sig til vores hotline. Jeg ligeledes besluttet at fremlægge alle relevante direktiver omkring operationen, således at sagen kan diskuteres så oplyst som muligt, siger forsvarschefen.

Beskrivelse af Operation GREEN DESERT 

Beskrivelse af operation GREEN DESERT bilag 2

GREEN DESERT - operationsordre

GREEN DESERT - operationsordre

GREEN DESERT - post operation report

GREEN DESERT - varsel

Notat vedr. beskrivelse af operation GREEN DESERT 01 MAR 2012