[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion
 
Der vil være fri adgang for publikum til Jægersprislejrens 130-års jubilæum, og der vil være rig lejlighed til at lære lejren at kende samt at høre om lejrens historie og anvendelse. Børn er også velkomne, og de vil kunne prøvesmage feltrationer, male sig med sløringsmaling og opleve Hjemmeværnets Tambourkorps spille festlig musik. Interesserede vil blandt andet kunne se finskytter, der skyder med skarpt, samt forsvarets infanterikampkøretøj.

Forsvarskommandoen vil benytte Jægerspris jubilæum til præsentation af bogen 'Forsvaret og naturen'. Fungerende Chef for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Brigadegeneral Claus Uttrup vil stå for offentliggørelsen af bogen. Derudover vil der være flere andre spændende arrangementer, man kan opleve og prøve på dagen.

Se hele programmet for Åbent Hus her

Historie og terræn
Jægerspris skydeterræn opstod ved, at artilleriet i 1882 påbegyndte skarpskydninger på private jorder i terrænet nord for Hovnæsgård. Første skydning fandt sted 16. august 1882. Beboerne fik en vis godtgørelse for at stille deres marker til rådighed og for at rømme gårdene i de 14 dage, som skydningerne normalt varede i de første år. Soldaterne blev indkvarteret hos beboerne/på gårdene i skydeperioden.Jægerspris egnen er rig på fortidsminder fra forskellige perioder. Dette gælder også skydeterrænet, idet der her ligger ikke mindre end 5 storstensgrave fra den yngre stenalder og 38 gravhøje, hvoraf de fleste formentlig er fra bronzealderen. Fortidsminderne er fortrinsvis koncentreret i terrænets vestlige del. Mod nord ligger en større gruppe bestående af 18 gravhøje og 3 storstensgrave blandt hvilke “Mølledys” indeholder 2 velbevarede jættestue-kamre

Det samlede Skyde- og Øvelsesterræn omfatter i dag i alt ca. 1303 ha., hvoraf forsvaret selv ejer de 692,8 ha. Det resterende areal ejes af Kong Frederik VII´s Stiftelse.