[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion.

Det afghanske besøg på Hærens Officersskole faldt sammen med et nyt hold kadetters ankomst. Afghanerne fulgte de fysiske test, som kadetterne gennemførte.
- Over for den delegation af ANA-officerer, der følger mig, har jeg understreget, at vi skal lære af de nye ting, vi ser. De viser os nogle øvelser, vi indtil nu ikke har benyttet i Afghanistan. Vi skal benytte de nye metoder til fysisk træning, vi ser her, ved vores eget træningscenter, siger generalmajor Sayed Malook, der er chef for 215. afghanske korps, som samarbejder med de danske styrker. Resten af delegation er fra Regional Military Training Center ved Camp Bastion, hvor danske mentorer hjælper afghanerne.


Afghansk officer prøver kræfter med planken, der en af de øvelser, som de danske officerer skal bestå.

-Jeg fik et godt indtryk af afghanerne. De går selvfølgelig og kigger på vores kadetters første dag, og det er ret langt fra deres virkelighed. Ikke desto mindre forstår de det, og nogle af de yngre officerer gennemfører rent faktisk nogle af de fysiske test. Det ville være helt ukendt for ti år siden, at en afghansk officer kaster sig ned på gulvet og udfører planken. De er ved at komme med, forklarer oberst Eigil Schjønning fra Hærens Officersskole.


Fagligt og kulturelt indhold

Afghanernes besøg i Danmark varede fra 30. august til 5. september. Det faglige indhold var besøg på Hærens Officersskole, på Forsvarsakademiet, ved Den Kongelige Livgarde (Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse), hos 1. Brigade i Haderslev og i Oksbøl øvelsesterræn, hvor gæsterne så træning af finskytter og en enhedsskydning.  Afghanerne fik også mere kulturelle oplevelser i Københavns Zoo og Haderslev Domkirke. Det var første gang flere af dem besøgte en kristen kirke. Fire af de afghanske officerer oplevede også deres første sejltur i et af marinehjemmeværnets fartøjer.