[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Hærens Operative Kommando

Det legendariske værtspar på Rindsholm Kro syd for Viborg, Hanne og Frode Hansen, havde igen i år indbudt en lang række gæster for at markere slaget ved Rindsholm Kro, hvor tapre dragoner i 1849 forhindrede, at Viborg blev besat af preusserne.

I år var det søværnet, der spillede hovedrollen, da planlægningschef i Søværnets Operative Kommando, kommandør Gorm Bergqvist, afslørede og forærede en kanon fra 1864 til Danske Soldaters Mindelund, der ligger i kroens have. Dermed har mindelunden udstillet genstande fra hæren, flyvevåbnet og søværnet.

- Det er mig en stor glæde at overdrage denne 3 tommers kanon til Rindsholm Kro, sagde kommandør Bergqvist. Kanonen blev udlånt til søværnet i 1864, og den har med stor sandsynlighed været om bord på fregatten Jylland, der deltog i det sejrrige slag ved Helgoland i 1864.

Søværnet markerede sin deltagelse med sit Tamburkorps, der gennemførte et mini-tattoo i haven, og som afslutning på højtideligheden spillede korpset en fornem koncert med et afvekslende repertoire.

Den tilbagekomne chef for Jydske Dragonregiment i Holstebro, oberst Kurt Moesgaard, indledte højtideligheden med at rose værtsparret som de ildsjæle, de er og altid har været, og han lagde en buket ved mindestenen for de faldne dragoner. Sven-Erik Bolt Magnussen fra Danske Soldaterforeningers Landsråd lagde en krans.

Musikeren Anders Mikkelsen fremførte sig egen sang ”Fem kvarters farvel”, som er tilegnet Mikkel Keil Sørensen fra Vilsund, der faldt i Afghanistan i 2007. Og som fast tradition var der optræden af Jydske Landsoldater med riffelskud og brag fra den medbragte salutkanon.

Se flere billeder fra dagen her