[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Grønlands Kommando er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til SAREX 2012, der i regi af Arktisk Råd udspiller sig på Grønlands østkyst.
Følg øvelsesplanerne på GLKs hjemmeside.

Østgrønland stiller store krav til de involverede. Nærmeste større by ligger faktisk i Island, der da også deltager med flere elementer.  Bl.a. sender den islandske kystvagt sit nyeste skib Thor til undsætning.Redningsskibet er bygget til de barske arktiske farvande, og er islændingenes modsvar på den forventede større skibstrafik. 93 meter lang og 16 meter bred og med en tonnage på 4.250 ton kan Thor klare både olieforureninger, skibsbrande, redningsaktioner, fiskerikontrol og haverihjælp.

Foruden Island deltagerNorge, USA og Canada med enheder.  Danmark er som arrangør og værtsland naturligt nok største bidragyder med; tre skibe fra Søværnet, Challengerfly og Hercules transportfly og evakueringshold fra flyvevåbnet, udrykningshold fra Beredskabsstyrelsen og instruktører fra Marinehjemmeværnet. Foruden en del andre krise-eksperter deltager politi og civile også i større tal.