[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thomas Jerichow Forsvarets Hovedredaktion

Øvelsen udviklede sig omkring en kollision i Odense Fjord. Første prioritet har været redningsindsatsen overfor passagerer, hvoraf mange har været skadede.

- Generelt er det gået rigtigt godt. Der er selvfølgelig altid ting at lære. Med så mange myndigheder involverede er kommunikationen for eksempel vigtig, og den kommer vi til at snakke gennem under efterkritikken, fortæller orlogskaptajn Kim Møller fra Søværnets Operative Kommando.

Søværnet deltog med miljøskibene Gunnar Thorson, Mette Miljø og lægtvandsfartøjet 103. Også patruljefartøjet Najaden og transportskibet Sleipner var med.

Orlogsskibene deltog både i redningsfasen og den efterfølgende miljøindsats. Der en normalt 5-6 øvelser af denne type om året.
 
I øvelsen deltog:
Søværnets Operative Kommando
Odense Lodseri
Beredskabsstyrelsen
Naturstyrelsen
Fyns Politi
Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland
Odense Kommune
Kerteminde Kommune
Nordfyns Kommune
Region Syddanmark