[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Meteorologerne melder om nattefrost ned til minus ti grader, så børnene kan godt finde bobslæderne frem fra kældre og lofter: Sneen er på vej.

Fra 1. november til den 31. marts er 320 frivillige fra Totalforsvarsregionerne klar til at rykke ud med pansrede mandskabsvogne og terrængående ambulancer – duro.

- Det er en politiopgave at skønne, hvornår det er nødvendigt at rekvirere disse folk, siger major Gert Christensen fra Nationale Operationer i Hærens Operative Kommando.

Køretøjerne er fordelt med 10 i Nord- og Midtjylland, syv på Fyn og Sønderjylland, otte på Sjælland og to på Bornholm. Deres opgaver er mange lige fra sygetransporter, evakuering af strandede bilister, hjælp til sneplove og Falck samt kørsel for politi og sygehusvæsen.

- Køretøjerne kan komme frem overalt, undtagen hvis de går på bugen. Det var der faktisk problemer med på Bornholm sidste år, siger Gert Christensen, der selv var med til at rykke ud med hjælp i isvinteren 1978-79.