[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hvad er det nu lige en popularitetskrig er, og hvordan bruges fjendebilleder? Det giver to forskere fra Forsvarsakademiet et bud på i programrækken Danskernes Akademi.

Seniorforsker Kjeld Hald Galster fortæller i det ene program om fjendebilleder. Når Galster taler om fjendebilleder, handler det ikke nødvendigvis om at fremstille fjenden som nedrige, men om at sammenstykke billeder af fjenden fra så mange efterretningskilder som muligt.

I det andet program fortæller Niels Bo Poulsen om, hvad en popularitetskrig er, og hvorfor den opstår. Han giver blandt andet en mulig forklaring på Margaret Thatchers jordskredsvalg i 1983 efter Falklandskrigen.

Find programmerne her