[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

$0Af Stig Larsen, presseofficer, Det Danske Kontingent, ISAF 13 $0$0Lørdag formiddag markerede man i Joint Operations Base (JOB) Bastion, at Den Danske Kampgruppe, ISAF hold 12 har afsluttet sin opgave i Afghanistan, og at Det Danske Kontingent, hold 13 er klar til at videreføre den danske indsats i i Afghanistan. $0$0Kl. 10.00 overtog oberst Jan Hansen ansvaret for DANCON i Helmand fra oberstløjtnant Michael Villumsen. $0Som 13 gange tidligere lød det ud over den danske lejr ”Du har kommandoen” efterfulgt af: ”Jeg har kommandoen”, mens fanen blev overdraget fra chef til chef. $0$0Inden kommandooverdragelsen holdt stabschef og næstkommanderende for hold 12, oberstløjtnant Michael Villumsen, en kort tale, hvor han gjorde status over hold 12 indsats. Han sagde bl.a.: $0$0- Den opgave hold 13 skal løse, er væsentlig anderledes end den opgave vi har løst på hold 12, idet han henviste til, at DANCON i går afgav DANCON operationsområde omkring Gereshk til briterne. $0$0Samtidigt slog han fast, at opgaverne for hold 13 ikke bliver mindre udfordrende, og de er ikke mindre farlige, end de var for hold 12. Oberstløjtnat Michael Villumsen sagde videre: $0$0- Hold 12’s seks dræbte britiske og en dræbt dansk soldat og mange sårede er et klart og kedeligt vidnesbyrd om, at opgaven er farlig og vanskelig. $0$0Da oberst Jan Hansen havde modtaget kommandoen, talte han til soldaterne: $0$0- Hvor forskelligt hold 13 end er fra hold 12 – tager vi fat lige der, hvor de slap. $0$0- Det overordnede mål for missionen er fortsat det samme, nemlig at skabe sikkerhed for den afghanske befolkning og at uddanne de afghanske sikkerhedsstyrker. $0$0Han slog desuden fast, at hold 13 med Kapacitetsopbygningsenheden (KOBENH) og specialstyrkebidraget er endnu bedre rustet til at uddanne på den afghanske militære skole i Camp Shorabak og ved specialpolitistyrkerne i Lashkar Gah. Begge tiltag støtter afghanerne i deres proces mod selv at varetage sikkerheden i Afghanistan. $0$0- Vi er på mange måder hold 1 i fuldførelsen af den danske Helmand Plan, 2011 - 2014. $0$0Se videoklip$0