[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kaj-Ivan Bæk Hærens Operative Kommando

Forsvaret har i samarbejde med Hærens Korporal og Konstabel Forening netop udarbejdet og udgivet et kompetencekort, som alle hjemsendte soldater kan få udleveret i forbindelse med hjemsendelse.

Det beskriver detaljeret, hvilke militære kompetencer den enkelte soldat har erhvervet under tjenesten, og som er nyttige eller direkte meritgivende i et uddannelsesforløb i det civile liv.

Læs mere her: Kompetencerpåtryk.aspx