[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarets Hovedredaktion.

Danmark har i øjeblikket formandsposten i NORDEFCO, og det er også Danmark som har taget initiativ til at pege på syv konkrete aktiviteter, hvor to eller flere nordiske landes forsvar kan arbejde sammen. 
De syv emner der gerne skal ende i fællesnordisk militært samarbejde omfatter dataudveksling fra luftovervågningsradarer, anskaffelse af nye radarer, små kalibreret ammunition, gummibælter til IKK (CV90), slæbebåde, batterier og feltrationer.

Siden NORDEFCO mødet 4.september er man også kommet tættere på et samarbejde indenfor taktisk lufttransport med Hercules C-130.
Lige nu overvejer hver enkelt nation mulighederne foreslået af en arbejdsgruppe. En endelig søsætning forventes efter det nordiske forsvarsministermøde midt i november.