[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Generelt set er der kommet flere kvinder i forsvaret i de seneste ti år, fastslår specialkonsulent Henrik Sønderskov fra Personelstrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen og hentyder til, at omkring halvdelen af de civilt ansatte er kvinder.

Det står straks mere skidt til, når talen falder på kvinder i militære stillinger. De repræsenterer kun omkring seks procent af folkene i uniformer.

- Forsvaret har en stor udfordring med at få flere kvinder ind på arbejdspladsen. Forsvarets myndigheder skal arbejde aktivt med ligestilling lokalt. Det giver sig også udslag i, at Forsvarets Rekruttering også retter sig mod kvinder i forhold til rekruttering, siger Henrik Sønderskov.

Forsvaret er traditionelt en mandsdomineret arbejdsplads, så det handler om at fortælle de unge kvinder, at det også er en mulighed for dem. Det gør forsvaret blandt andet ved at afholde Forsvarets Dag – der har afløst sessionen – særligt for kvinder.

- Efter Forsvarets Dag for kvinder er blevet indført, har flere kvinder fået interesse for forsvaret. Det virker, at vi i større grad retter fokus mod kvinder, siger Henrik Sønderskov.

Indsatsen bærer frugt, for der har været en lille stigning af kvinder i forsvaret.

- Jo færre kvinder vi har i tuben, des dårligere bliver vores mulighed for at udnævne kvinder til generaler. Vi er interesserede i a få fyldt tuben op, så vi får den mulighed, siger Henrik Sønderskov.

Fakta
Forsvarets ligebehandlingspolitik indgik i Sex og Samfunds landsdækkende kampagne for seksualitet og respekten for køn i uge 6

Forsvaret har personlige rådgivere ansat, der vejleder i sager om krænkende adfærd

I NATO og NORDEFCO arbejder det danske forsvar med ligebehandlingspolitik

Læs om ligebehandling og mangfoldig i forsvaret her