[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

DANILOG har i længere tid samarbejdet med FTK og HOK for at finde alternative løsninger til den nuværende lange transporttid for soldaterne til og fra Camp Bastion. Dette samarbejde bærer nu frugt. Den 5. marts er den nye rute klar, og mellemlandingen i Kabul bliver overflødig.
Den samlede transporttid til og fra Afghanistan bliver reduceret markant. Ud over en kortere flyrute, hvor der spares op til 5 timer på gode dage, er der også en tidsbesparelse ved flyvninger internt i Afghanistan. Tidligere har soldaterne skullet flyve til Kabul dagen før den videre flyvning til Danmark, men det er nu slut. Det giver en tidsbesparelse på næsten 1½ døgn, som soldaterne tidligere skulle tilbringe i Kabul.

Ændrede afgange og ankomster
Der forventes at være både en sommer- og en vinterplan for flytransporterne til Camp Bastion. Ankomst- og afgangstidspunkterne i Danmark er søgt placeret, så de er uden for morgentrafikken i Karup, og i særdeleshed i og omkring Roskilde. Samtidig giver landingstidspunktet bedre mulighed for at få transport væk fra Roskilde.
Undervejs mellem Danmark og Camp Bastion i Afghanistans Helmand-provins mellemlandes der i Tyrkiet.

Den høje servicestandard bevares
Bus-shuttle-service til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup bibeholdes, ligesom serviceniveauet i de to lufthavne beholdes på samme høje niveau. Intimiteten for de pårørende og deres soldater er vigtig. Derfor kan man stadig uforstyrret sige farvel til hinanden.
Det vigtigste i planlægningen har været hensynet til soldaterne. Der er derfor arbejdet intenst på at skaffe den kortest mulige rute og samtidig gøre det mest bekvemt for de pårørende.