[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Materieltjeneste

Årsagen til revurderingen er bl.a., at FMT på baggrund af brugerafprøvninger og Forsvarets Center for Arbejdsmiljøs ergonomiske målinger på de modificerede køretøjer, har konstateret, at der for soldater med en siddehøjde på over 100 cm inkl. hjelm ikke opnås den tilsigtede beskyttelse.

For disse soldater vil der være for stor risiko for, at man ved påkørsel, sprængninger mm. slår hovedet mod loftet i køretøjet med deraf følgende risiko for skader. I praksis medfører dette, at cirka 30-50 % af soldaternes ikke vil kunne opnå den tilsigtede beskyttelse i M113 G4 grundet deres højde. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt.

Så de køretøjer, der endnu ikke er afsendt til ISAF, får skåret taget af og kabinehøjden bliver øget med 13 centimeter.

Uheldig fejl rettes hurtigt
Ændringerne giver en forsinkelse på cirka 10 uger og meromkostninger på op til cirka 5 mio. kroner.

- Det giver selvfølgelig udfordringer, at vi har sendt 10 køretøjer af sted samtidig
med at  vi konstaterede, at kabinehøjden må  forøges, nu hvor bundpansringen er
forøget. På den anden side kan de 10 køretøjer nu i løbet af kort tid gøre gavn i
missionsområdet. Forsvarets Materieltjeneste gør alt, hvad vi kan for at forbedre
sikkerheden og samtidig mindske ulemperne for vores soldater i ISAF mest muligt,
siger chefen for Forsvarets Materieltjeneste generalløjtnant Per Pugholm Olsen.

De 10 køretøjer, der allerede er leveret til den danske styrke i Afghanistan, vil
blive taget i operativ brug i den nuværende konfiguration. så snart de er klart
hertil. Disse 10 køretøjer vil dog kun kunne anvendes af soldater med en siddehøjde på under 100 cm incl. hjelm, hvilket svarer til ca. halvdelen af de udsendte soldater.


Et bedre køretøj med begrænsninger

Den udsendte enhed vil således på kort sigt være nødsaget til at sammensætte PMV 113 G4 besætningerne ud fra denne begrænsning.