[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I en ny spørgeskemaundersøgelse – ”Soldater efter udsendelse”- har Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) spurgt 3198 veteraner udsendt mellem 1992 og 2010 om, hvordan de har det i dag efter at have været udsendt mindst en gang. Rapporten viser, at 80 procent af de udsendte klarer sig godt, efter de er kommet hjem.

- Rapporten giver forsvaret et fingerpeg om, hvorvidt vi går i den rigtige retning med veteranarbejdet, siger oberstløjtnant Kristian Malver, chef for Personalstrategisk Sektion i Forsvarskommandoen.

Forsvarets veteranindsats er blevet samlet under Veterancentret, der åbnede i begyndelsen af oktober 2011. Centret er etableret som én samlet indgang for veteraner, pårørende og samarbejdspartnere.

Undersøgelsen viser blandt andet, at veteraner generelt har vurderet, at deres udsendelse har været positiv, men hver femte føler, at de har fået fysiske eller psykiske skader efter udsendelsen. Det gælder for 4 procent af de adspurgte veteraner, at de mener, at de har fået større varige psykiske mén af deres udsendelse, mens 13 procent følger at de har fået mindre varige psykiske mén.

- Forsvaret kan bruge rapporten som et led i evalueringen af, om vi gør det rigtige for vores veteraner. Vi kan gå fra tro til faktuel viden, siger Kristian Malver.

Undersøgelsen viser også, at veteranerne mange år efter udsendelsen kan opleve følgevirkninger efter at have været i en international operation. Et forhold, som forsvaret allerede har taget til efterretning.

- Vi ved, at for eksempel nogle Balkansoldater får en reaktion på deres udsendelse langt tid efter, at de er kommet hjem. Det har gjort, at Forsvaret har indført styrket udvælgelse fremadrettet, som skal være med til at sikre, at soldaterne er så psykisk og mentalt robuste, at de kan takle de udfordringer og vilkår, der er forbundet med en mission, siger Kristian Malver.

Styrket udvælgelse betyder, at soldaterne før en udsendelse skal svare på en spørgeskemaundersøgelse og eventuelt deltage i samtaler, der skal indgå i en vurdering af, om soldaten er egnet til udsendelse.

- Styrket udvælgelse skal give forsvaret en indikation på, om soldaten kan takle en udsendelse, siger Kristian Malver.

Sammenholdt med den øvrige befolkning viser undersøgelsen, at veteranerne generelt trives godt. Færre af de adspurgte veteraner tilkendegiver, at de føler sig ensomme.

- Samarbejdet mellem Veterancentret, forsvaret og de frivillige organisationer som for eksempel De Blå Baretter har været et vigtigt led i at få fat i de veteraner, der har det dårligt eller føler sig ensomme. De har her en række kontakter, hvor de kan henvende sig eller ringe for at få hjælp, siger Kristian Malver, der understreger, at:

- Nu skal undersøgelsen nærstuderes med henblik på, om der skal justeringer eller udvikling af veteranpolitikken og Veterancentrets indsats.

Læs mere her