[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

- Opgaven er forløbet, som den skal. Vi har fået identificeret en masse objekter på havbunden. I forvejen havde vi informationer om, der var lagt miner i Langelandsbæltet og det fik vi bekræftet, siger kaptajnløjtnant Mette Stab-Nielsen, der er chef for den nye danske minerydningskapacitet, MCM Danmark. Mandag foretog de i samarbejde med minedykkere fra Frømandskorpset en minesprængning i Langelandsbæltet. Minen var en engelsk mine, der sandsynligvis er blevet lagt med fly under Anden Verdenskrig.Den engelske mine, der blev bortsprængt.


- Det betyder meget for os at operere i områder med rigtige miner. Ellers skulle vi selv have haft øvelsesminer med, og det er der ikke den samme træningsværdi i. Så er det også vigtigt at få ryddet op på havbunden, så fiskerne ikke kommer i fare, hvis de får gamle søminer med i deres net, fortsætter Mette Stab-Nielsen.
Alene i Anden Verdenskrig blev der kastet over 30.000 søminer i danske farvande. Så ofte som mulig er MCM Danmark på opgave for at rydde havbunden for søminer og gammel ammunition.MSF 1 med en undervandsrobot til at afsøge havbunden.