[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen
Arbejdsgruppen vedrørende modernisering af ledelsen af forsvaret, som forsvarskommandoen har siddet med i, har i dag offentliggjort sin redegørelse på forsvarsministeriets hjemmeside. I redegørelsen vurderes fordele og ulemper ved forskellige modeller for en grundlæggende ændret struktur af ledelsen af forsvaret.
I den forbindelse siger forsvarschef, general Peter Bartram:
- Jeg kan af gode grunde ikke udtale mig særlig konkret, da der endnu ikke er truffet politisk beslutning om, hvilken model der eventuelt skal vælges. Naturligvis er der fordele og ulemper ved alle de tre opstillede modeller. Men uanset udkommet af den politiske proces, der gå i gang nu, så er det vigtigt for mig, at jeg fortsat har direkte adgang til forsvarsministeren.
Link tekst: Læs redegørelsen på forsvarsministeriets hjemmeside